Usługi kosztorysowe


Kosztorysy inwestorskie:

- Termomodernizacja budynku B wraz z remontem pomieszczeń (branża budowlana - piwnica, parter, I i II piętro) Wojskowa specjalistyczna
   przychodnia lekarska ul. Kościuszki 3, 48-300 Nysa
- Termomodernizacja i dostosowanie do warunków technicznych i sanitarnych Zakładu Rehabilitacji Leczniczej ZOZ w Lubinie - hydroterapia
   i fizykoterapia (dział budowlany)
- Termomodernizacja budynku Hostel oraz budynku Terapi Zajęciowej Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu
- Remont pomieszczeń Ośrodka Dziennego Pobytu w Czechowicach-Dziedzicach
- Remont dachu Centrum Matki z Dzieckiem „ Maja” w Raciborzu
- Budynek Mieszkalny Jednorodzinny ASIA

Kosztorysy ofertowe:

- Labolatorium - pok. nr 247 w bud. UWr.- Zakład Biologii Molekularnej Komórki (wentylacja i klimatyzacja)
- Rozbudowa istniejącej szkoły podstawowej o dodatkowe trzy sale dydaktyczne z zapleczami, budowa gmachu gimnazjum, gmachu przedszkola,
  zespołu sportowego, rozbudowa i przebudowa istniejącego gmachu szkoły podstawowej, wieś Gomulin (branża sanitarna)
- Wymiana ogrodzenia na szkółce leśnej w Kalinowicach - oddział 90
- Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem ul. Nowogrodzka 1 w Mrągowie w zespole „Gazowni miejskiej"
- Wykonanie ogrodzenia: Boisko sportowe przy ul. Szkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą
- Budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Gnojnie
- Remont ogrodzenia działki w Złoczewie
- Rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego we Wsoli, Muzeum Witolda Gombrowicza
- Wymiana wykładziny PCW w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Jastrzębie Zdrój - budynki administrowane przez MZN
- Wykonanie, dostawa, montaż i remont ogrodzeń na terenie Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa
- Roboty remontowe, malarskie w obiektach PGE Elektrownia Opole SA
- Roboty remontowo - malarskie w różnych pomieszczeniach Urzędu m.st. Warszawy
- Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII przy ul. Staffa 111 w Warszawie
- Wykonanie ozdobnego ogrodzenia zieleńców na płycie Rynku w Nowym Sączu
- Przystosowanie ogrodzeń stacji elektroenergetycznych do montażu systemów ochrony technicznej. SE Świebodzice, SE Cieplice, SE Ząbkowice
- Prace budowlano-modernizacyjno-adaptacyjne Opolskiego Ośrodka Szkoleniowego Służb Ratowniczych i Administracji Publicznej
  „RYBACZÓWKA” w Turawie
- Malowanie ogrodzenia na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka WPKiW S.A. w Chorzowie
- Remont pomieszczeń biurowych, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
- Budowa parkingu i ogrodzenia oraz remont sal, zjazdu i korytarza piwnic w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wołowie
- Roboty malarskie i wymiana posadzek w pomieszczeniach administracji w budynku WSS im. L. Rydygiera w Krakowie
- Remont mieszkania hotelowego ul. Jarzębinowa 6 m 67, 62, 58, 53, 36, 35, 67, 62, 56 w Kielcach
- Remont pomieszczeń Starostwa Powiatowego Zgierz ul. Sadowa 6a
- Wymiana ogrodzenia wokół budynku NZOZ Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli na linii istniejącego ogrodzenia
- Budowa ogrodzenia wokół Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze

kosztorysy w Norma Pro kosztorysowanie w systemie Athena buduj z głową wartość kosztorysowa inwestycji